Kompas Online logo

Kompas Online for skoleledelse

Større læringsudbytte via en medinddragende, aktiv undervisning med IT

Kompas Online er en online kursusplatform med lettilgængelige, korte og praksisnære videokurser som skal give lærere i grundskolen kompetencerne og trygheden til at gøre større brug af IT værktøjer i undervisningen. Målet er at skabe en mere medinddragende, legende og motiverende klasseundervisning, som giver selvproducerende og aktive elever.

Kontinuerligt kompetenceløft på din skole 

Videokurserne på Kompas Online er tilgængelige on demand, og dermed har lærerne adgang til kontinuerlig kompetenceudvikling indenfor deres fag, når det passer ind i deres og skolens hverdag. Lærerne er ikke afhængige af at skulle afsætte mange timers forberedelse på skæve tidspunkter, og I, som skole, behøver ikke sende lærere afsted på flere dages kursus med alt hvad det indebærer af vikarer, forstyrrelser i undervisningsplanen, koordinering og administration.

IT som integreret del af kulturen på skolen 

Med Kompas Online er værktøjskassen ved hånden hele tiden og kan benyttes individuelt af lærerne i forberedelsen, på teammøder og som udviklingsområde i fagteams. Eller brug platformen som understøttelse til fysiske oplæg, så der sikres et kontinuerligt arbejde med den digitale transformation. På den måde bliver den kreative brug af IT i undervisningen ikke blot en god intention, som der bruges ressourcer på, men ofte i praksis må vige for en travl hverdag – nej med korte, lettilgængelige og praksisnære videokurser bliver brugen af IT som et pædagogisk værktøj en integreret del af jeres læringskultur.

Af lærere for lærere

Materialet er produceret af lærere for lærere. Derfor er der også fokus på netop de situationer og det læringsmiljø, der hersker i grundskolen, og der tages udgangspunkt i, hvordan forskellige programmer kan indgå som en understøttende, udviklende og motiverende ressource i den daglige undervisning.

Fokus på IT i en didaktisk sammenhæng

Målet med Kompas Online er at være en stærk ressource for lærerne og på daglig basis understøtte dem i brug af IT i undervisningen i både indskoling, mellemtrin og udskoling. Igennem 3 forskellige spor ønsker vi at give muligheden, modet og lysten til at bruge flere alsidige apps og programmer, uanset det tekniske udgangspunkt læreren kommer med.

I spor 1 bliver læreren igennem konkrete og letforståelige kurser fortrolig med funktionaliteten af programmerne, så de trygt kan benytte dem i undervisningen, samt klart og præcist videreformidle brugen til eleverne.
I videokurserne i spor 2 er fokus på at inspirere til at sætte programmerne i spil i undervisningssituationer, både som oprindeligt tiltænkt med programmet eller på alternative måder – alt sammen for at motivere til en mere legende og lærerig undervisning med aktiv deltagelse fra eleverne.
I spor 3 finder man videokurser, som fokuseres omkring IT i en didaktisk sammenhæng. Dette spor skal støtte læreren og sikre, at de ikke blot er fortrolige med programmerne og kan benytte dem i undervisningen, men forstår IT som et værktøj i en didaktisk sammenhæng – hvordan de sætter teknologien i spil på den rigtige måde og ligeledes, hvornår det giver mere mening at vælge teknologien fra.

Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål omkring Kompas Online, vores kurser eller andet, skal du være velkommen til at skrive til os ved hjælp af kontaktformularen.

Log ind

Har du ikke en bruger?