Kompas Online logo

Persondata og Cookiepolitik

Kompas Online tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Denne persondatapolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke informationer og data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.

1. Den juridiske enhed hvor vi indsamler, behandler og passer på dine data

Kompas Online v/ dataansvarlig Puneet Oberoi
Borgergade 20
1300 København K
Telefon: 7020 8055
E-mail: info@kompas-online.dk
CVR: 32666396

2. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi vi behandler dine personoplysninger. Disse rettigheder er beskrevet nedenfor.

2.1 Du har som registreret følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt:
  Du kan få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, og hvilke formål vi behandler oplysningerne til.
 • Ret til berigtigelse:
  I tilfælde hvor de oplysninger vi opbevarer og behandler om dig ikke er korrekte eller er ufuldstændige, har du ret til at få dem berigtiget.
 • Ret til sletning:
  Du kan i de fleste tilfælde få slettet de oplysninger, vi opbevarer og behandler om dig. Der er dog undtagelser, hvor vi er forpligtet ifølge lovgivning til at gemme oplysningerne. Hvis du anmoder om sletning, vil vi altid oplyse dig om grundlag, hvis vi ikke kan slette dem.
 • Ret til indsigelse:
  Du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dine oplysninger.
 • Ret til dataportabilitet:
  Du kan få de oplysninger vi behandler om dig overført til dig selv eller overflyttet til en anden udbyder.
 • Ret til begrænsning:
  Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling af de oplysninger, vi opbevarer og behandler om dig.
 • Ret til at tilbagetrække dit samtykke:
  Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage.
 • Ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger:
  Læs mere om hvordan du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger i afsnittet nedenfor.

2.2 Sådan udøver du dine rettigheder

Du kan altid anmode om at udøve dine rettigheder i forhold til de oplysninger vi opbevarer og behandler om dig, ved at skrive til Kompas Onlines dataansvarlige, Puneet Oberoi, pob@softworld.dk eller ringe til os på telefon 7020 8055 for at høre mere.

Du kan altid klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, se vejledning på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Du kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk.

3. Formålet med vores behandling af personoplysninger

Kompas Online indsamler og behandler personoplysninger til specifikke formål. Nedenfor kan du se, hvilke personoplysninger Kompas Online behandler og til hvilke formål. Formål samt retsgrundlag vil blive oplyst ved indsamling af personoplysninger.

 • Ved bestilling på hjemmesiden:
  Når du gennemfører en bestilling på vores hjemmeside, behandler vi dine oplysninger med det formål at kunne levere den bestilte ydelse.
 • Ved brug af hjemmesiden:
  Når du bruger vores hjemmeside opsamler vi oplysninger om, hvordan du bruger siden. Denne brug omfatter undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter og tjenester samt visning af indhold og annoncer, der er tilpasset dine interesser.
 • Ved tilmelding til nyhedsbreve:
  Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, behandler vi dine oplysninger for at kunne sende dig relevante nyhedsbreve med blogindlæg, information om nye kurser eller anden markedsføring relateret til vores tjenester og produkter.
 • Ved udfyldelse af kontaktformular:
  Når du udfylder en kontaktformular, behandler vi dine oplysninger med henblik på at opfylde det formål, hvortil du har udfyldt formularen.
 • Målrettet markedsføring:
  Vi bruger de oplysninger vi indsamler for at kunne præsentere de mest relevante tilbud og oplysninger til dig.
 • Ved accept af cookies:
  Formålet med at bruge cookies er bl.a. hastighedsoptimering, delingsfunktioner på sociale medier, teknisk funktionalitet, forbedring, trafikmåling, sporing og individuelt målrettet annoncering. Du kan læse mere om cookies i afsnit 10: Cookies.

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata og skal give os dit samtykke for behandling af persondata, inden vi kan indsamle og opbevare dine angivne data.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

4. Personoplysninger der kan blive indsamlet og behandlet

Som bruger af Kompas Onlines hjemmeside er du i udgangspunktet helt anonym. Det vil sige, at vi ikke automatisk kan identificere en bruger af hjemmesiden. Vi kan kun kende dig ved, at du manuelt har udfyldt dit navn og din emailadresse, f.eks. hvis du booker et kursus, skriver dig op til nyhedsbrevet, henter en smagsprøve eller udfylder en kontaktformular. Disse informationer lagres på en sikker server via marketingsystemet HubSpot.

4.1 Personoplysninger der behandles af Kompas Online kategoriseres på følgende måde:

Følsomme oplysninger:
Vi behandler ingen følsomme oplysninger og det er ikke tilladt at indtaste følsomme oplysninger på vores hjemmeside. Såfremt vi alligevel modtager disse vil de blive slettet.

Almindelige oplysninger:
Vi behandler udelukkende almindelige oplysninger om dig, såsom:

 • Administrative oplysninger:
  F.eks. navn, emailadresse, telefonnummer, virksomhed, jobtitel, adresse og angivne interesser. Disse data indsamles, hvis du f.eks. bestiller et kursus, udfylder en kontaktformular, tilmelder dig et event eller henter materiale.
 • Oplysninger om brug af vores hjemmeside:
  F.eks. hvilke blogindlæg du læser og hvor mange gange du besøger hjemmesiden. Vi bruger disse oplysninger til at gøre din oplevelse af hjemmesiden mere relevant og målrettet imod dine interesser samt at give os statistik over brug af hjemmesiden. Dette kan vi kun gøre ved, at du manuelt har indtastet din emailadresse via en formular samt accepteret brug af cookies på hjemmesiden.
  Data indsamlet via cookies:
  Som så mange andre virksomheder anvender vi også cookies på vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der placeres i din browser, når du besøger hjemmesider.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her kan der indsamles oplysninger du selv angiver som f.eks. navn, adresse, postnummer, email, interesser og kendskab til forskellige emner.

4.2 Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forbindelse med at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Det sker, når vi har brug for at tilsende dig information om vores virksomhed, eller dele generel viden om kurser, nyheder og/eller produkter med dig. Inden vi behandler personoplysninger om dig, sikrer vi os, at du er orienteret om dette samt at du er blevet oplyst om formål og grundlag for behandling.

Anonyme brugertests

Vi udfører anonyme brugertests på denne side, hvor enkelte informationer om vores besøgendes navigation, klik og bevægelser med musen, bliver sendt i krypteret form til webtjenesten Mouseflow med henblik på at forbedre brugeroplevelsen her på hjemmesiden. Ingen personlige data bliver sendt i den forbindelse. For mere information henviser vi til Mouseflows ‘Privacy Policy’.

Ønsker du ikke, at din navigation, klik, bevægelser med musen og tastetryk, bliver optaget kan du anvende dette link: https://mouseflow.com/opt-out/

For mere information, se Mouseflows privatlivspolitik på http://mouseflow.com/privacy/.

For mere information om Mouseflow og GDPR, besøg https://mouseflow.com/gdpr/.

Mouseflow gemmer ikke cookies på vores hjemmeside, men anvender i stedet Web Storage API (sessionStorage and localStorage). 

5. Behandlingsgrundlag for dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Lovligt grundlag for behandling af persondata kan være for, at vi skal kunne opfylde en aftale eller en kontrakt, følge gældende lovgivning eller ved at vi har fået et samtykke fra dig.

5.1 Vi behandler dine oplysninger med følgende legitime grundlag:

 • Ved køb på hjemmesiden:
  Når du gennemfører et køb på vores hjemmeside, behandler vi dine oplysninger med det legitime grundlag, at vi er forpligtet til at behandle og opbevare oplysningerne jf. bogføringslovens §7 nøjagtighed af registrering og § 10 oplysninger skal opbevares i 5 år.
 • Ved brug af hjemmesiden:
  Når du bruger vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om, hvordan du bruger siden. Vi beder om samtykke til brug af cookies og det er det samtykke, der er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra a.
 • Ved tilmelding til nyhedsbreve:
  Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, behandler vi dine oplysninger på baggrund af det samtykke du giver, når du tilmelder dig jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra a.
 • Ved udfyldelse af kontaktformular:
  Når du udfylder en kontaktformular, behandler vi dine oplysninger på baggrund af det samtykke du giver, inden du kan indsende formularen jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra a.
 • Ved download af guides eller smagsprøver:
  Når du udfylder en formular for at downloade en smagsprøve, guide eller e-bog, behandler vi dine oplysninger på baggrund af samtykke du giver, når du indtaster dine oplysninger jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra a.
 • Målrettet markedsføring:
  Vi bruger de oplysninger vi indsamler for at kunne præsentere de mest relevante tilbud og oplysninger til dig. Dette gør vi på bagrund af det samtykke du afgiver ved accept af cookies jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra a.
 • Ved accept af cookies:
  Når du accepterer cookies, giver du samtykke til, at vi må placere cookies og indsamle de oplysninger, som du er blevet oplyst om. Du kan læse mere om cookies under afsnit 10: Cookies samt læse mere om tilbagetrækning af samtykke i afsnit 10 jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra a.

6. Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

7. Behandling og opbevaring vedrørende oplysninger på baggrund af samtykke

7.1 Sådan tilbagekalder du dit samtykke

Du kan til enhver tid kontakte os for at tilbagekalde dit samtykke eller for at få slettet dine data. Du kan henvende dig til dataansvarlig Puneet Oberoi, pob@softworld.dk, for at få mere information.

7.2 Sletning og gyldighed

Kompas Online opbevarer og behandler personoplysninger som afgivet i forbindelse med samtykkeerklæring, så længe der findes behandlingshjemmel, medmindre en af følgende er gældende, hvorefter personoplysninger vil blive slettet:

 • Samtykkeerklæring er trukket tilbage
 • Oplysninger er fejlagtigt afgivet, og det har ikke været muligt at identificere den registrerede med henblik på at få afgjort og berigtiget oplysninger
 • Virksomheden udbyder ikke længere den tjeneste eller ydelse, som kræver behandling, og hvortil dette samtykke er afgivet

8. Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her kan der indsamles oplysninger, du selv angiver som f.eks. navn, adresse, postnummer, email, interesser og kendskab til forskellige emner.

9. Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9.1 Overførsel til tredjelande

Vi overfører oplysninger til tredjelande i følgende tilfælde:

 • Ved abonnering på nyhedsbreve samt ved køb via hjemmesiden overføres oplysninger til vores leverandør, HubSpot, som er placeret i USA. HubSpot har tilsluttet sig EU US Privacy Shield, som EU Kommissionen har truffet afgørelse om er tilstrækkelig sikkerhedsforanstaltning. Vi har indgået databehandleraftale med HubSpot, som stiller de nødvendige og tilstrækkelige garantier for sikkerheden.
  Læs mere om cookies fra HubSpot her
 • Ved sporing af trafik og brug af hjemmesiden bruger vi Google Analytics og Google Tag Manager. Google har tilsluttet sig EU US Privacy Shield, som EU Kommissionen har truffet afgørelse om er tilstrækkelig sikkerhedsforanstaltning.
  Læs mere om cookies fra Google Analytics her

10. Brug af cookies på vores hjemmeside

Cookies er små tekstfiler, der placeres i din browser, når du besøger hjemmesider. Vores formål med at bruge cookies er bl.a. hastighedsoptimering, delingsfunktioner på sociale medier, teknisk funktionalitet, forbedring, trafikmåling og individuelt målrettet annoncering.

Som bruger af hjemmesiden er du som udgangspunkt helt anonym. Det vil sige, at vi ikke automatisk kan identificere en bruger af hjemmesiden. Vi kan kun identificere dig, hvis du f.eks. har bestilt et kursus eller udfyldt en formular.

10.1 Disse cookies bruger vi

Google Analytics
Vores hjemmeside benytter tredjeparts-cookies fra Google Analytics til at evaluere brugen af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteten på webstedet og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på webstedet og brugen af internettet. Google Analytics gemmer oplysningerne på Googles servere i USA.

HubSpot
Vores hjemmeside benytter tredjeparts-cookies fra HubSpot til at evaluere brugen af hjemmesiden og for at kunne målrette kommunikationen til brugerne bedst muligt og præsentere det mest relevante indhold for den enkelte besøgende.

Google Tag Manager
For at hjælpe os med at distribuere forskellige koder og scripts på hjemmesiden, bl.a. ovenfornævnte Google Analytics, bruger vi Google Tag Manager, som sætter en cookie for at opbevare information om det aktuelle besøg på hjemmesiden.

Googles Annoncenetværk
Vi bruger cookies fra Google for at kunne målrette markedsføring til besøgende på hjemmesiden via Googles annoncenetværk.

Facebook Pixel
Vi bruger cookies fra Facebook for at kunne målrette markedsføring til besøgende på hjemmesiden via Facebooks annonceværktøjer.

Andre tredjeparts cookies
På vores hjemmeside er der funktionalitet, der leveres af tredjepart, f.eks. for at vise indbyggede YouTube videoer på vores kursussider. Indholdet fra disse tjenester kan være indlejret i sider på kompas-online.dk, og i denne situation vil disse tjenester også sætte cookies.

10.3 Opbevaring af cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg på vores hjemmeside.

10.4 Sådan kan du slette cookies

På denne side kan du læse meget mere om, hvordan du kan slette cookies: www.minecookies.org/cookiehandtering

11. Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Kompas Onlines persondatapolitik senest opdateret den 26. maj 2023.

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde af rådgivning og løsninger for lærere, undervisere og andre, der skal inddrage kreativ brug af IT i deres kreative formidling?

Skriv til os via formularet her og lad os tage en snak om, hvad vi kan hjælpe med. 

Log ind

Har du ikke en bruger?