Numbers – Regneark på iPad

Numbers for iPad er en app, der gør det muligt for lærere og elever at oprette og redigere regneark på deres iPad. Appen har en række værktøjer til at oprette tabeller, grafer og diagrammer, samt formler og funktioner til at beregne og analysere data. Derudover kan man også importere og eksportere regneark fra andre programmer, […]

Spørgeskemaer og dataindsamling

Workshop Aha Slides

I dette forløb skal vi arbejde med kvantitative undersøgelser, som handler om at indsamle en mængde informationer, der kan omsættes til tal og bearbejdes statistisk og derigennem give svar på en problemstilling. Det kan man gøre med en spørgeskemaundersøgelse. På workshoppen vil vi se på, hvordan vi elektronisk kan udarbejde spørgeskemaet, og hvordan vi kan […]

Konstruktion i MineCraft

Minecraft Education

På denne spændende workshop arbejder vi med plantegninger og escape rooms ved hjælp af Minecraft: Education Edition. Vi har fokus på, hvordan eleverne fra slutningen af indskolingen og på mellemtrinnet kan arbejde med faglige begreber i visuelle rammer, som eleverne muligvis kender fra deres hverdag. Udover dette dykker vi ned i det bibliotek af faglektioner, […]

Konstruktion i 3D (CoSpaces)

Workshop CoSpaces Edu

I dette workshop-forløb skal vi arbejde med appen CoSpaces Edu. Det er et såkaldt “sandkassespil”, hvor brugerne, enten alene eller i grupper, har mulighed for at bygge og skabe virtuelle verdener med 3D-objekter, som vælges fra en “værktøjskasse”. Vi skal arbejde med konstruktion af bygninger ud fra arbejdstegninger. På workshoppen gennemgås også, hvordan man som […]

Geometri og konstruktion i GeoGebra

Workshop GeoGebra

I forløbet skal vi arbejde med simpel geometri. Vi skal se på, hvordan man bruger et dynamisk geometriprogram – GeoGebra –, som eleverne kan anvende til at fremstille og beskrive egne tegninger. Vi skal desuden se på, hvordan vi kan inddrage kameraet og finde geometriske figurer fra virkeligheden ved at gå på opdagelse med iPad’en.

Analyser objekters fart – Playground Physics og Clips

Workshop Playground Physics

På denne workshop har vi fokus på at kunne skabe forskellige typer af videoer (med fokus på kast, løb, klatring og sving) og på hvordan videoen kan analyseres i appen Playground Physics. Vi kigger på, hvordan videoerne kan gemmes og importeres til bl.a. Clips, hvor der kan arbejdes videre med videoanalysen i Playground Physics. I […]

Programmering i Swift Playgrounds

Workshop Swift Playgrounds

I Playground kommer vi til at kigge på en række af de gratis undervisningsressourcer, der er tilgængelige. Vi ser også på, hvordan Playground kan samarbejde med nogle af de forskellige læringsteknologier såsom robotter (Dash & Dot, Sphero) og droner (Parrot Mambo Fly). I workshoppen har vi fokus på at forstå Playgrounds kodesprog og de forskellige […]

“Varm Kakao” – Skru op for anvendelsen af digitale værktøjer

Workshop Autodesk Tinkercad

Forløbet kort fortalt: Eleverne arbejder i natur/teknologi med isolering af en kop. Med udgangspunkt i udfordringen undersøger de materialers isolerende egenskaber og konstruerer og tester isoleringsmateriale til en kop. Udfordringen handler om at holde en kop kakao varm, men i laboratoriet arbejder eleverne med varmt vand. Ved hjælp af Tinkercad og Numbers arbejder vi med […]

Undersøgende matematikundervisning

Workshop Pages Numbers og Keynote

I denne workshop vil de grundlæggende tanker bag undersøgende matematik blive trukket op, hvor iPaden i denne proces kan indgå som det naturlige værktøj. Efterfølgende vil vi arbejde med konkrete opgaver inden for undersøgende matematik som kan afprøves i klassen efter endt workshop. Generelt er der rigtig mange apps der kan bruges til undersøgende matematikundervisning. […]