Kompas Online logo

Kompas Online for vejledere

Kompas Online – praksisnær læringsressource til kompetenceløft i IT 

Kompas Online er et digitalt læringsunivers henvendt grundskolelærere med letforståelige videokurser og stærke pædagogiske principper. Igennem spiselige og praksisnære kurser klæder vores instruktører lærerne på, så de ubesværet kan begå sig i en bred vifte af undervisningsprogrammer. Samtidig ønsker vi at give inspiration til kreativ og legende undervisning med IT, som skaber endnu mere medinddragelse af eleverne og giver dem mod og lyst til at være selvskabende, aktive deltagere i undervisningen.

Funktionalitet, inspiration og IT didaktik

Kurserne på Kompas Online har 3 spor, som alle skal støtte underviseren og give dem kompetencerne og trygheden i at benytte mere IT i undervisningen.

Spor 1

Grundlæggende funktionalitet

Spor 1 på Kompas Online er spiselige, praksisnære videokurser i de forskellige programmers funktionalitet, arbejdsgange og brugerflade. Her lærer du grundlæggende hvad app’en kan, så du bliver fortrolig med brugen og klart og præcist kan formidle det til dine elever.

Spor 2

Inspiration til inddragelse i undervisningen

Når du er tryg ved funktionaliteten og brugen af programmet, kan videoerne i spor 2 hjælpe dig med inspiration til, hvordan du sætter de forskellige apps i spil i din undervisning. Der gives inspiration til både traditionelle og alternative måder at bruge programmer, så du og dine elever får en mere legende og lærerig undervisning, hvor fokus er på aktiv deltagelse.

Spor 3

Værktøjerne i en didaktisk sammenhæng.

Spor 3 på platformen er videokurser med en mere IT didaktisk tilgang. I en skole, hvor teknologi og skærme fylder meget, hvordan skaber man så de bedste forudsætninger for læring, uden at miste den personlige forbindelse til eleven og samtidig opfordrer til et miljø hvor eleverne er kreative og aktive. Videoerne i spor 3 skal sikre, at læreren ikke blot kender og kan benytte værktøjerne, men også forstår deres formåen i en didaktisk sammenhæng.

Fordele for dig som vejleder i grundskolen

On demand kompetenceudvikling

Kompas Online giver mulighed for kontinuerligt kompetenceudvikling hos lærerne via platformens on demand videoer – uden at skulle ud i et større koordineringsarbejde. Videoerne er korte og informative, og for dig som vejleder betyder det, at du kan facilitere møder i fagteams med specifikke fokuspunkter og inddragelse af de praksisnære kurser, som kan overføres direkte til undervisningen.

Måske skal det undersøges, hvordan der arbejdes mere med det mundtlige i engelskfaget eller måske savner lærerne sparring på at få større deltagelse fra nogle af eleverne i dansk, hvor programmerne på deres iPad kan blive en indgangsvinkel.

Her kan du i langt højere grad imødekomme problemstillingerne umiddelbart og guide lærerne til selvhjælp eller forberedelse via videokurserne.

En konstant tilgængelig værktøjskasse

I Kompas Online har lærere og vejledere en konstant tilgængelig ressource til uddannelse og udvikling. Det er ikke nødvendigt at bede alle lærere afsætte en hel eftermiddag til et foredrag, der hurtigt ryger bagerst i hjernen, når dagligdagen sætter ind med travlhed, læringsplaner og skolegårdskonflikter. Videokurserne er produceret i kort format og er nemme at forstå, uanset forudgående teknisk niveau. Derfor kan de passes ind i forberedelse, teammøder eller hultimer og giver læreren kompetencerne og trygheden til at benytte programmerne umiddelbart efter.

Ligeledes kan kurserne bruges som en ressource til at understøtte fysiske foredrag, hvor de giver mulighed for at dykke dybere ned i arbejdet med at skabe en motiverende og endnu mere lærerig klasseundervisning med IT. Således bliver brugen af IT i undervisningen foldet yderligere ud, får en naturlig plads i hverdagen og lærernes digitale palette udvides ud til gavn for hele skolens læringskultur.

Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål omkring Kompas Online, vores kurser eller andet, skal du være velkommen til at skrive til os ved hjælp af kontaktformularen.

Log ind

Har du ikke en bruger?