Kompas Online logo

Kompas Online for skolelærere

Brug Kompas Online som løftestang til mere involverende og motiverende undervisning

Kompas Online er en digital kursusplatform, som med praksisnære on demand videoer ønsker at give lærere i grundskolen de bedste forudsætninger for at bringe IT og teknologi ind i undervisningen og skabe et motiverende læringsmiljø.

Videokurserne på platformen har 3 forskellige spor, som alle skal understøtte underviseren og give tryghed i brug af teknologien som et læringsredskab på alle klassetrin.

Funktionalitet, inspiration og IT didaktik

Kurserne på Kompas Online har 3 spor, som alle skal støtte underviseren og give dem kompetencerne og trygheden i at benytte mere IT i undervisningen.

Spor 1

Grundlæggende funktionalitet

Spor 1 på Kompas Online er spiselige, praksisnære videokurser i de forskellige programmers funktionalitet, arbejdsgange og brugerflade. Her lærer du grundlæggende hvad app’en kan, så du bliver fortrolig med brugen og klart og præcist kan formidle det til dine elever.

Spor 2

Inspiration til inddragelse i undervisningen

Når du er tryg ved funktionaliteten og brugen af programmet, kan videoerne i spor 2 hjælpe dig med inspiration til, hvordan du sætter de forskellige apps i spil i din undervisning. Der gives inspiration til både traditionelle og alternative måder at bruge programmer, så du og dine elever får en mere legende og lærerig undervisning, hvor fokus er på aktiv deltagelse.

Spor 3

Værktøjerne i en didaktisk sammenhæng.

Spor 3 på platformen er videokurser med en mere IT didaktisk tilgang. I en skole, hvor teknologi og skærme fylder meget, hvordan skaber man så de bedste forudsætninger for læring, uden at miste den personlige forbindelse til eleven og samtidig opfordrer til et miljø hvor eleverne er kreative og aktive. Videoerne i spor 3 skal sikre, at læreren ikke blot kender og kan benytte værktøjerne, men også forstår deres formåen i en didaktisk sammenhæng.

Fordele for dig som lærer i grundskolen

Kontinuerlig adgang til kompetenceudvikling

Med Kompas Online har du altid adgang til et bredt udvalg af on demand videokurser, som du kan benytte i din forberedelsestid, i hultimerne, på teammødet eller hvornår det passer ind i dit skema.

Du er ikke afhængig af at skulle afsætte en hel eftermiddag til et fysisk kursus, som – hvor spændende det end måtte være – hurtigt går i glemmebogen, når en travl hverdag med læreplaner, elevkonflikter og klasseundervisning tager prioritet.

Hos Kompas Online har vi fokus på at producere spiselige, informative videokurser. Du behøver ikke bruge din påskeferie på at sætte dig ind i et helt katalog af apps, men kan i stedet tage et kursus på 30 minutter aftenen inden du skal bruge det og med tryghed i maven tage det med i undervisningen.

Videokurserne på Kompas Online er korte, praksisnære og nemme at forstå uanset dit teknologiske udgangspunkt, og platformen opdateres løbende med nye kurser, så du altid har materiale tilgængeligt til at skabe mere involverende og spændende undervisning.

Et større digitalt og didaktisk repertoire

Vores mål med Kompas Online er at give dig som lærer i grundskolen et større digitalt og didaktisk repertoire, så du kan blive ved med at skabe vedkommende og interessant undervisning i en tiltagende digital verden. Ved at udvide dit kendskab til tilgængelige programmer, har du mulighed for at skabe mere variation i undervisningen, så den bliver endnu mere relevant og motiverende for dine elever.

Tryghed i valg og fravalg

Ved at gøre brug af kurserne på Kompas Online platformen får du flere værktøjer til kommunikation, samarbejde i klassen og undersøgelse, som både kan hjælpe dig i fagplanlægningen og klasseledelsen. Du er ikke begrænset til de apps, som skolen plejer at bruge, men kan nemt og hurtigt tage et kursus i et nyt program og finde de programmer, der passer bedst til din undervisning, og som giver bedst genlyd hos eleverne i netop din klasse. Et større kendskab til teknologien og de tilgængelige IT-undervisningsværktøjer, giver dig ligeledes mulighed for at kunne sætte dem i spil i undervisningen på den rigtige måde – eller vælge teknologien fra, når det er mest fremmende for undervisningen.

Betydningen for elevernes indlæring

Det digitale fylder en stor del af undervisningen i dag, og det kan være svært som lærer i en travl hverdag at afsætte tid til at blive fortrolig med den konstante digitale udvikling. Eleverne sidder foran en skærm meget af dagen, og det kræver sit ikke at benytte de samme programmer igen og igen.

Videokurserne på Kompas Online klæder dig som lærer både på til at vurdere, hvornår der skal slukkes for skærmene, men også hvordan teknologien kan hjælpe eleverne til at blive en mere aktiv, deltagende part i undervisningen.

Kreative, selvproducerende elever lærer bedre

iPaden og dens omfattende univers af kreative apps bygget til læringsbrug er en stærk ressource til at understøtter den kreative, legende tilgang til læring. Ved aktivt at benytte spændende apps i undervisningen kan man give større lyst til læring og opfordre eleverne til at blive kreative og selvproducerende deltagere – til gavn for både læringsudbytte og trivsel.

Med kontinuerlig kompetenceudvikling i digitale undervisningsværktøjer har du som lærer i grundskolen de bedste forudsætninger for at møde eleverne på deres niveau og i deres interesseområde for at skabe en motiverende og medinddragende skole.

Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål omkring Kompas Online, vores kurser eller andet, skal du være velkommen til at skrive til os ved hjælp af kontaktformularen.

Log ind

Har du ikke en bruger?